Chcete chránit životní prostředí?
Používání rostlinné podestýlky pro kočky je součástí udržitelného přístupu k našemu ekosystému a k jeho ochraně.

Udržitelnost je žhavým tématem dneška. Setkáváme se s ním v každodenním životě na každém kroku. Vždyť už bylo na čase! Teď, když stále více lidí vyráží do boje proti hromadám odpadků a znečištění oceánů, mění se přístup k různým aspektům našeho života. „Dobře, ale jak s tím souvisí kočičí stelivo?“, říkáte si teď nejspíš. Mnoho majitelů koček si ani neuvědomuje, že na tom, jakou podestýlku používají, opravdu záleží. V tomto článku se dozvíte, jak to spolu všechno souvisí!

Jaké druhy podestýlky pro kočky existují?

Druhy steliv jsou různé, stejně jako se různí to, kterým z nich dávají přednost kočičí mazlíčci a jejich lidé. Podestýlky můžeme rozdělit podle určitých kritérií: podle surovin, z nichž se vyrábí, podle funkčnosti, konzistence nebo podle toho, zda obsahují přidané látky. Srovnání kočičích podestýlek – v čem se vlastně liší? Zde najdete podrobné informace o každém z nich.

Proč minerální stelivo škodí životnímu prostředí

Řada chovatelů koček věří, že minerální steliva na bázi bentonitu, jílu, vápence nebo silikátu jsou přírodní výrobky. Například o bentonitu výrobci mluví jako o „přírodním jílu“ apod. Zákazník proto předpokládá, že minerální stelivo je přírodní produkt, šetrný k životnímu prostředí. Omyl! Těžba, výroba i likvidace tohoto steliva škodí životnímu prostředí.

Jak se vyrábí běžné stelivo pro kočky?

Běžné stelivo je vyráběno z neobnovitelných surovin. Zdroje bentonitu jsou omezené. Při těžbě vznikají v krajině zející jámy povrchových dolů. Křemičitany (silikáty) se vyrábí v Asii, levně pomocí chemických procesů. Během zpracování, přepravy a následně likvidace odpadu vzniklého po použití steliva v kočičím záchodku se uvolňuje obrovské množství CO2, škodlivého pro životní prostředí.

Jak se minerální stelivo likviduje?

Likvidace minerálního steliva je také problematická, neboť toto stelivo není možné po použití recyklovat: Nevyhnutelně tak končí ve směsném odpadu. Poté se dostává do spaloven a na skládky. Kromě negativních vedlejších účinků, jako je velmi nepříjemný zápach a další manipulace, může být jeho používání spojeno také s dodatečnými poplatky za likvidaci odpadu pro domácnosti, které minerální stelivo používají.

Kolik odpadu v podobě použitého steliva vznikne v domácnosti za rok?

V německých domácnostech v současnosti žije 16,7 milionů koček. Jelikož 8 z 10 majitelů koček stále používá běžné stelivo, je 84 % podestýlky minerálního původu. Domácnost s kočkou vážící 3,5 kg spotřebuje přibližně 270 kg steliva ročně – celkem tedy ročně vznikne v Německu 630 000 tun odpadu v podobě použitého steliva! To už je pořádná hromada odpadu, že? A navíc neustále roste…

Zdroj: Plant Litter Association (2021): „Nachhaltig streuen!“, online unter Cats for Future – nachhaltig streuen, zobrazeno 23.05.2022

Rostlinné stelivo jako udržitelná alternativa

Copak není žádná možnost, jak to zastavit? Neexistuje nějaké udržitelné stelivo, které skvěle funguje a může být součástí přirozeného koloběhu surovin? Ano, je: rostlinná podestýlka pro kočky! Suroviny použité na výrobu tohoto steliva jsou výhradně rostlinného původu. Opět narostou a tím pomáhají šetřit cenné zdroje. Co z přírody pochází, to se do ní i vrací: Přírodní stelivo je přirozenou součástí cirkulární (oběhové) ekonomiky.

Jak se vyrábí rostlinné stelivo pro kočky?

Rostlinné stelivo se vyrábí výhradně z druhotných surovin. Tyto ekologické suroviny pocházejí ze zemědělské nebo lesnické produkce. Zároveň je nutné zdůraznit, že pro výrobu přírodního steliva nebyl pokácen jediný strom a nejsou využívány suroviny na výrobu potravin. Používají se pouze druhotné suroviny vzniklé během výrobního procesu. A to šetří zdroje!

Úspora CO2 v celém výrobním řetězci

Ökosystem

Na rozdíl od minerálního steliva, které se k nám dostává ze vzdálených zemí – například z Turecka, Senegalu, Kanady nebo Španělska – jsou suroviny rostlinného původu přepravovány pouze na krátké vzdálenosti. Na sušení minerálního steliva se spotřebovává obrovské množství energie a stelivo je poté převáženo tisíce kilometrů do zemí, kde se prodává. Suroviny rostlinného původu se pěstují regionálně a přímo na místě se dále mechanicky zpracovávají. To vše šetří velké množství CO2!

Úspora CO2 v celém výrobním řetězci

Na rozdíl od minerálního steliva, které se k nám dostává ze vzdálených zemí – například z Turecka, Senegalu, Kanady nebo Španělska – jsou suroviny rostlinného původu přepravovány pouze na krátké vzdálenosti. Na sušení minerálního steliva se spotřebovává obrovské množství energie a stelivo je poté převáženo tisíce kilometrů do zemí, kde se prodává. Suroviny rostlinného původu se pěstují regionálně a přímo na místě se dále mechanicky zpracovávají. To vše šetří velké množství CO2!

Zvyknutí kočky na záchůdek: Vše, co potřebujete vědět.

Přečtěte si nyní

Jak se rostlinná podestýlka likviduje?

Pokud je pro vás důležitá pohodlná manipulace se stelivem, chcete chránit životní prostředí a ušetřit peníze, dejte před minerálním stelivem přednost stelivu výhradně rostlinného původu. Protože přírodní stelivo se dá různými způsoby vrátit zpět do přirozeného oběhu surovin a zlikvidovat, a to ekologicky, šetrně a bez vzniku zápachu.

Likvidace steliva v kompostu

Stelivo na rostlinné bázi se kompletně rozloží vlivem rozkladný procesů, tzn. je kompostovatelné, takže může být využito jako cenné hnojivo, které podporuje kvalitu půdy a prospěje rostlinám na vaší zahradě. Samotné kočičí výkaly je třeba vyhodit do směsného odpadu. A pokud je znečištěné i stelivo, tak se samozřejmě pro hnojení záhonů se zeleninou nehodí.

Likvidace steliva v popelnici na bioodpad

Likvidace přírodního steliva v popelnici na bioodpad se v Německu řídí předpisy vydávanými jednotlivými spolkovými zeměmi. Obsah popelnic na bioodpad je průmyslově kompostován nebo metanizován. Řada zemí zatím kompostování odpadního steliva neumožňuje. V blízké budoucnosti se však připravuje evropská směrnice týkající se recyklace bioodpadu, která by měla vnést do této problematiky jasno.

Likvidace rostlinné podestýlky v toaletě?

Likvidace rostlinné podestýlky v toaletě? – Neucpe stelivo toaletu? Pokud to místní předpisy povolují, mohou být jednotlivé hrudky vzniklé po použití kočičí toalety spláchnuty doma do WC, a to díky tomu, že se hrudky bezprostředně po kontaktu s vodou rozpustí, takže nehrozí, že by toaletu ucpaly.

Opětovné využití surovin ve formě rozložitelného steliva

Je možné nejen šetřit zdroje, ale navíc suroviny znovu využít? Zatímco minerální stelivo vždy skončí na skládce, suroviny, z nichž je vyrobeno biologicky rozložitelné přírodní stelivo, je možné po použití recyklovat. I jako odpad tak může být použité stelivo dále zhodnoceno: díky metanizaci a kompostování se dá využít jako zdroj bioplynu nebo jako hnojivo!

Méně odpadu díky přírodnímu stelivu

Rostlinné stelivo má menší objem, váží o 50 % méně a zároveň je mnohem efektivnější než minerální stelivo. Díky schopnosti účinně vázat tekutiny a pachy může přírodní stelivo snížit objem odpadu až o 90 %. Pokud v domácnosti, kde chovají kočku, vymění minerální stelivo za přírodní, nebudou potřebovat 270 kg steliva za rok, ale vystačí si s 64 kg: Méně odpadu + emisí CO2!

Zdroj: Plant Litter Association (2021): „Nachhaltige Streu schont auf natürliche Weise Ressourcen und Umwelt“, online unter Nachhaltige Katzenstreu – catsforfuture.de, zobrazeno 23.05.2022

Udržitelné přírodní stelivo Cat’s Best®

Stelivo Cat’s Best je prvním stelivem svého druhu, tedy stelivem spojujícím přírodu a špičkové technologie. Díky přírodním surovinám a také díky technologii zpracování rostlinných vláken stelivo Cat’s Best® absorbuje moč a uzavře ji uvnitř, a to v množství až 7násobku vlastní hmotnosti, a navíc přirozeně, rychle a spolehlivě až do poslední kapky! To brání vzniku nepříjemných pachů. Toaleta tak bude pro kočku příjemným místem spojeným s vůní lesa. Čisté řešení pro člověka, zvířata a také pro životní prostředí, neboť stelivo Cat’s Best® je udržitelné a kompletně biologicky odbouratelné

ČASTÉ DOTAZY (FAQ) – udržitelné stelivo pro kočky

Je stelivo biologicky odbouratelné?

Pokud se materiál dá rozložit za pomoci bakterií, hub, řas nebo prvoků, je považován za biologicky rozložitelný. Rostlinné stelivo vyrobené z přírodních surovin je biologicky odbouratelné, protože tyto materiály mohou být mikroorganismy rozloženy na jednodušší látky. Běžné stelivo je vyráběno z neobnovitelných surovin. Po použití nemůže být dále recyklováno: Nevyhnutně končí ve směsném odpadu.

Které stelivo je možné likvidovat spláchnutím do WC?

Pokud to místní předpisy povolují, je možné spláchnout jednotlivé hrudky přírodního steliva vzniklé poté, co kočka vykoná potřebu, do domácího WC. Minerální stelivo se nesmí splachovat do WC. S používáním konvenčního steliva – spolu s negativními vedlejšími účinky, jako je nepříjemný zápach a další manipulace – mohou být navíc spojeny i vyšší výdaje na likvidaci odpadu.

Které stelivo je nejšetrnější k životnímu prostředí?

K životnímu prostředí je šetrné přírodní stelivo, které může být začleněno do přirozeného cyklu surovin, např. Cat’s Best®. Toto stelivo je kompletně udržitelné: Cat’s Best® není spojeno s kácením stromů, protože se vyrábí pouze z druhotné dřevní suroviny certifikované PEFC. Cat’s Best® chrání životní prostředí: Zatímco minerální stelivo nevyhnutelně končí na skládce, Cat’s Best® je biologicky odbouratelné

Které kočičí podestýlky splňují podmínky udržitelnosti?

Kočičí podestýlka je udržitelná, pokud jsou použité suroviny získávány z obnovitelných zdrojů a pomáhají tak šetřit cenné suroviny. Přírodní stelivo je tudíž přirozenou součástí cirkulární ekonomiky. Rostlinná vlákna pro výrobu steliva, jako je např. Cat’s Best®, pochází z ekologického lesního hospodářství: Žádné plantáže, ale stromy vypěstované v rámci udržitelného lesního hospodářství. A také likvidace použitého steliva je cirkulární: materiál je biologicky odbouratelný, a proto se nejlépe hodí do kompostu nebo do popelnice na bioodpad.

Jak správně likvidovat kočičí stelivo?

V zásadě platí, že každé stelivo může být likvidováno spolu s domovním odpadem. V závislosti na jeho objemu a hmotnosti to však může být spojeno se značnými výdaji. Minerální stelivo je třeba vždy vyhodit do domovního, tedy směsného odpadu. Rostlinné stelivo může být likvidováno různě, např. vyhozením do kompostu, do popelnice na bioodpad nebo do domácího WC: méně odpadu šetří peníze a chrání životní prostředí.

Jakou podestýlku je možné vyhodit do popelnice na bioodpad?

Bioodpad je hodnotná surovina: rostlinný odpad ze zahrady, zbytky z kuchyně a ostatní bioodpad proto patří do popelnic k tomuto účelu určeným. Bioodpad může být recyklován a přeměněn v bioplyn nebo hnojivo, takže přináší další užitek. Minerální stelivo do popelnice na bioodpad nepatří, je nutné je vyhodit do směsného odpadu, který skončí ve spalovně nebo na skládce. Rostlinné stelivo je možné vyhodit do popelnice na bioodpad. Předpisy týkající se likvidace přírodního steliva v popelnici na bioodpad vydávají v Německu jednotlivé spolkové země a jsou mezi nimi zatím značné rozdíly.

Jaké druhy steliva existují?

Druhy podestýlek můžeme rozdělit podle určitých kritérií: podle surovin, z nichž se vyrábí, podle funkčnostikonzistence nebo podle toho, zda obsahují přidané látky

Jaký je rozdíl mezi minerálním a rostlinným stelivem?

Minerální stelivo je vyrobeno z neobnovitelných surovin, kterých je pouze omezené množství. Během těžby, zpracování, dopravy a likvidace vzniká obrovské množství CO2, škodlivého pro životní prostředí. Rostlinné stelivo je vyrobeno z obnovitelných surovin, váží o 50 % méně a je účinnější než minerální stelivo. Používáním přírodního steliva je možné snížit objem odpadu až o 90 %: Domácnost, ve které žije kočka, spotřebuje pouze 64 kg přírodního steliva namísto 270 kg běžné podestýlky: Mnohem méně odpadu a CO2!

Zdroj: Plant Litter Association (2021): „Nachhaltige Streu schont auf natürliche Weise Ressourcen und Umwelt“, online unter Nachhaltige Katzenstreu – catsforfuture.de, zobrazeno 23.05.2022

Které stelivo je vyrobeno z rostlinných vláken?

Stelivo Cat’s Best® je vyrobeno z rostlinných vláken. Surovinu pro výrobu steliva Cat’s Best tvoří ze 100 % přírodní vlákna jehličnanů, např. smrku, jedle, borovice nebo jedle douglasky. Neznamená to však, že musíme kácet stromy, abychom tuto obnovitelnou rostlinnou surovinu získali. Stelivo pro kočky Cat’s Best® se vyrábí výhradně z druhotných dřevních surovin s PEFC certifikací, které pocházejí z dřevozpracujícího průmyslu a jsou dále zpracovávány a recyklovány způsobem šetřícím zdroje.

Kde se dá udržitelné stelivo koupit?

Udržitelné stelivo se nyní dá koupit kdekoliv: U specializovaných prodejců (řetězce, maloobchodníci, online obchody), v zahradních centrech obchodech pro kutily, a také v maloobchodech s potravinami (hypermarkety, supermarkety, menší prodejny potravin, diskontní řetězce).

Jak se vyrábí stelivo pro kočky?

Minerální stelivo se těží v povrchových dolech, silikáty (křemičitany) jsou vyráběny chemickou cestou. Přírodní druhotné dřevní suroviny pro výrobu rostlinného steliva pochází ze zemědělství a z dřevozpracujícího průmyslu. Na rozdíl od minerálního steliva se suroviny na výrobu rostlinného steliva přepravují pouze na malé vzdálenosti. Zatímco sušení minerálního steliva vyžaduje obrovské množství energie a stelivo se převáží tisíce kilometrů daleko do zemí, kde se prodává, přírodní materiály lze pěstovat regionálně a přímo na místě dále zpracovávat.