Víte, kolik má vaše kočka vousků a kde přesně je má?

Proč vlastně kočky tyto dlouhé vousy potřebují a k čemu přesně jim slouží? 

Vousky koček jsou malým zázrakem přírody. Tyto pevné vousy, označované také jako vibrisy (lat. vibrissae), sinusové, hmatové nebo smyslové chlupy, jsou vysoce specializované. Nejsou totiž součástí srsti kočky – tvoří smyslový orgán, pomocí kterého kočka cítí, vnímá a orientuje se hmatem. Bez vousků by kočka nebyla schopná dělat to, co umí nejlépe, totiž číhat na kořist, lovit a komunikovat. „Počkat, počkat,“ říkáte si asi, „komunikovat?“ Přesně tak, kočky tyto tuhé vousy používají ke komunikaci. A někdy podle jejich postavení dokážeme odhadnout, jakou má kočka náladu!

Ale jenom když víme, jak na to

Proč mají kočky vousky?

Na co vůbec kočky vousky potřebují? Kočky používají tato „tykadla“ pro orientaci. Pomocí těchto pevných vousů jsou kočky schopné kontrolovat své okolí a získat velmi přesný obrázek toho, co se kolem nich děje. Jde o víc než jen vizuální kontrolu: kočky používají vousky k tomu, aby skutečně cítily vše kolem sebe, dokonce i když je černočerná tma! Pomocí těchto speciálních vousů tedy zkontrolují celé své okolí – vousky jim tak slouží jako navigační systém, prostřednictvím kterého lokalizují cíle a určují jejich typ. Vousky zároveň chrání oči koček a zlepšují jejich čich.

Vousky jako hmatová čidla

Vousky představují hmatová čidla koček, spolu s hmatovými receptory. Jinými slovy, kočky je používají, aby cítily své okolí. Vousky jsou obklopeny nervovými drahami a jsou tudíž velmi citlivé: kočky jsou díky nim schopné cítit sebemenší dotek či nejjemnější vibrace. Každý vzruch je bleskově přenášen do mozku kočky a přeměněn v akci. Vousky umožňují kočce vnímat prostředí ve 3D a díky tomu bleskurychle vyhodnotit situaci.

Podle vousků poznáte, jakou má vaše kočka náladu

Mluvíte kočičím jazykem? A víte, jak interpretovat chování koček? Rozumíte vždy tomu, co vám vaše kočka chce říci? Pokud budete vědět, co se skrývá za výrazem její tváře a co znamená postavení jejího ocásku, uší a vousků (vibrisů), porozumíte jí ještě lépe. Opravdu, vousky vám řeknou hodně o tom, jak se kočka cítí.

O čem vypovídá pozice kočičích vousků

Pokud víte, co znamenají různé pozice kočičích vousků, dokážete lépe interpretovat její řeč těla. Jsou vousky úplně napnuté nebo úplně uvolněné? Díky vouskům dokážete odhadnout, v jaké je kočka zrovna náladě. Obzvlášť velmi dlouhé sinusové vousy nacházející se po obou stranách nosu jsou dobrým indikátorem kočičí nálady:

JAK INTERPRETOVAT POSTAVENÍ VOUSKŮ:

Pokud jsou rozprostřené a směřují dopředu: kočka je rozrušená a v „pohotovostním režimu“.

Pokud vousky nejsou rozprostřené, ale naopak svěšené u tlamičky: kočka je v uvolněném „záložním režimu“.

Kde mají kočky vousky?

Kočky mají vousky nejen okolo tlamičky, ale také na čumáčku, tvářích, nad očima a na bradě. Dokonce mají vibrisy i na předních tlapkách! Tyto strategické vousy umožňují kočce dělat to, co umí nejlépe, totiž přijímat všechny druhy smyslových vjemů. Tyto informace jsou pak okamžitě přenášeny do mozku.

Počet hmatových vousů* na těle kočky:

  1. po obou stranách nosu: na každé straně 24–30 = 48–60
  2. na tvářích: 2 štětičky na každé straně, každá se 4–8 vibrisy = 8–16
  3. nad očima: na každé straně 5–10 = 10–20
  4. na bradě nebo na horním a dolním rtu: 15–24 = 30–48
  5. na zadních stranách předních tlapek: na každé straně 3–6 = 6–12.

Kočka může mít celkem 102 až 156 vibrisů.

*Zdroj: © 1999-2022 Welt der Katzen, Marcus Skupin – Katzenforschung | Katzenwissen | Katzenhaltung, „Vibrissen der Katzen“, online unter Vibrissen der Katze (welt-der-katzen.de), 18.07.2022 (Tato externí stránka je pouze v němčině.)

Vousky po obou stranách nosu

Kočky mají nejdelší vousy po obou stranách nosu. Tyto vousy jsou úhledně uspořádané v řadách po 4 až 5, jeden nad druhým. Celkem najdeme na kočičím čumáčku kolem 12 vousků. Horní a dolní řady se mohou pohybovat nezávisle na sobě.

Vousky na tvářích

Kočky mají hmatové vousy také na tvářích. Ty jsou však o něco jemnější a ne tak dlouhé jako ty na čumáčku nebo nad očima. Hmatové vousy pomáhají kočce identifikovat případné nebezpečí a zjistit, jaké jsou okolní podmínky. Například: „Je pro mě tento otvor dost velký, vejdu se tam?“ To je pro kočku důležité vědět, když se snaží chytit kořist nebo utéct před nepřítelem.

Vousky nad očima

Oči koček jsou skvěle uzpůsobené pro potřeby lovu. Kočka může hmatovými vousy takříkajíc vidět, např. pokud by z nějakého důvodu měla nefunkční zrak! Vousy nad očima zároveň kočičí zrak chrání: fungují jako antény se zabudovaným výstražným systémem. Chrání tak citlivý zrak kočky

Vousky na bradě

Kočky mají hmatové vousy také na bradě. Tyto vibrisy jsou o něco kratší než ostatní sinusové chlupy na hlavě kočky, jsou však stejně citlivé a jemné jako delší hmatové vousy. Kočky nevidí moc dobře přímo před sebe, ale s pomocí vousků na bradě mohou cítit, co přesně se před nimi nachází, včetně všech pachů a toho, jak aktivní (ještě) potrava před nimi je, ať už se jedná o myš nebo pamlsek.

Vibrisy na zadních stranách předních tlapek

Tlapky jsou jedním z nejdůležitějších „nástrojů“ koček. Bez tlapek by kočky nebyly schopné chytit a udržet kořist. A potřebují je také ke šplhání a skákání. Přední tlapky mají vibrisy na zadní straně, takříkajíc na zápěstí. Díky těmto hmatovým chlupům na tlapkách jsou kočičí lovci schopni vycítit polohu a pohyb kořisti a v pravý okamžik zaútočit.

Když kočkám vypadávají vousky

Našli jste na pohovce kočičí hmatový vous? Pokud je jen jeden, nemusíte mít obavy, to je úplně normální! I vousy stárnou, v průběhu času se opotřebují a posléze vypadnou. Jinými slovy, pokud vousky vaší kočky „zestárly“ nebo jsou poškozené, je pravděpodobné, že v dohledné době vypadnou. Žádné strachy, pouze tím uvolní místo pro nové, které narostou přesně tam, kde byly předtím.

Proč kočkám vypadávají vousky

Spolu se změnami ročních období se kočkám mění srst. Vousky však nejsou obyčejné chlupy, takže při této sezónní výměně nevypadávají. Jejich růst a vývoj podléhá zcela jiným zákonitostem. Vousky se u kočky objeví ještě v embryonálním stadiu, a to dříve než srst. A budou také procházet jiným životním cyklem.

Jak často vypadávají kočce vousky

Kočičí vousky vypadávají automaticky po několika měsících: Nové pak narostou ze stejného folikulu (váčku) jako ty původní. Nejdříve rostou poměrně rychle, i několik milimetrů denně. Za několik týdnů se růst zpomalí a pokračuje až do okamžiku, kdy vous dosáhne své konečné délky. Když je nový vous dlouhý asi polovinu až tři čtvrtiny své celkové délky, starý vous se „odporoučí“ a vypadne. Jeho místo pak zaujme nový.

Načtením videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Přečtěte si více

Kdy vousky znovu narostou?

Ještě než hmatové vousy vypadnou, jsou již připravené další. Nový vous ještě není vidět, ale už roste. Kdy vousky kočce znovu narostou? To se u jednotlivých koček liší a může trvat 1 až 3 měsíce, než se nový vous dostane na povrch. Ale nemějte obavy, i když zrovna vousy prochází procesem obnovy, stále fungují, jak mají.

Měly by se vousy kočce stříhat?

Německý výraz pro vousky zní „Schnurrhaare“, s kočičím předením (německy „schnurren“) však nijak nesouvisí. V češtině používaný výraz „vousy“ zase může naznačovat, že bychom se o kočičí vousky měli starat podobně jako o mužské vousy, tedy zastřihávat je nebo holit. Nic z toho však nepřichází v úvahu. Vousky kočce nikdy nezastřihávejte!

Proč se kočce nesmí zastřihávat vousky

Vousky kočce nikdy nezastřihávejte, protože tyto hmatové chlupy a jejich folikuly jsou u koček součástí vysoce citlivého hmatového orgánu. Pokud byste hmatové vousy ustřihli, jednalo by se podle §6 německého zákona na ochranu zvířat (2020) o amputaci. Jinými slovy, odstřihnutí kočičích vousků je přísně zakázáno, pokud k němu není pádný důvod, indikovaný veterinářem! A je důležité si uvědomit, že v případě, že někdo způsobí zvířeti tělesnou újmu bez pádného důvodu, jedná se o porušení §1 zákona na ochranu zvířat.

*Zdroj: 2021 Tierschutzgesetz, „Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch Artikel 105 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist““, online unter TierSchG – Tierschutzgesetz (gesetze-im-internet.de), naposled zobrazeno 27. 07. 2022 (pouze v němčině.)

Existují i kočky bez hmatových vousů?

Kočky mohou mít různé typy vousků, podle toho, jakého jsou plemene. Mnoho standardních plemen má rovné hmatové vousky, jsou ale i plemena s vlnitými nebo kadeřavými vousky, např. Devon Rex. A existují dokonce i kočky bez vousů. Smyslové vousy totiž nejsou nějaká ozdoba kočičí tváře, ale představují součást jedinečného smyslového orgánu. Pokud jsou hmatové vousy deformované nebo v důsledku šlechtění chybí, nefunguje u koček přenos podnětů z okolí do mozku, jak je to u nich obvyklé. Jejich vnímání je tím zásadně omezeno.

Kočky Sphynx

Kočkám Sphynx se říká „nahé kočky“. Nemají kožíšek a vypadají naprosto bezsrsté. Jejich tělo pokrývá pouze lehounké chmýří. Fakt, že hmatové vousky u kočky je třeba zachovat a chránit, byl v několika případech potvrzen i soudně (VG Berlin*, 2015; VG Hamburg**, 2018). Pokud nahým kočkám hmatové vousy chybí, jako je tomu u kanadského sphynx, může to vést k zákazu chovu těchto koček za účelem rozmnožování.

Zdroj: *VG Berlin (2015): VG Berlin, Urteil vom 23.09.2015, Az. VG 24 K 202.14.,  **VG Hamburg (2018): VG Hamburg, 11. Kammer, Urteil vom 04.04.2018, Az. 11 E 1067/18 (pouze v němčině.)

Často kladené otázky týkající se vousů

Proč mají kočky vousky?

Díky hmatovým vouskům kočky cítí, vnímají a orientují se hmatem. Vousky jsou označovány také jako vibrisy (lat. vibrissae), hmatové nebo sinusové chlupy. Plní u kočky životně důležité funkce. Slouží jako hmatový orgán, který pomáhá kočce při hledání cesty, chrání oči, zlepšuje čich a umožňuje jí prostřednictvím změny výrazu tváře komunikovat.

Jak hmatové vousky fungují?

Vousky jsou součástí hmatového orgánu, který se skládá z dlouhých sinusových chlupů a folikulů přijímajících nervové podněty. Společně vytváří receptory reagující i na ten nejjemnější dotek. Když vousek zaznamená nějaký podnět, převede jej na impulsy přenášené do mozku kočky.

Mají kočky ve vouskách cit?

Ano, kočky mají ve vouskách cit, protože stěny folikulu jsou protkány citlivými nervovými zakončeními. Kočky proto na dotek hmatovými vousy reagují. I ten nejjemnější dotek je bezprostředně zesílen pohybem vousu i tím, jak je vnímán ve folikulu, a díky tomu je kočkou ihned zaznamenán.

Mají kočky ve vouskách nervy?

Kočičí vousky jsou pevně a hluboko ukotvené v kůži a jsou mnohem silnější než „obyčejné“ chlupy. V samotných vouscích nervy nejsou, ale folikuly (váčky), z nichž vyrůstají, jsou protkány hustou nervovou sítí. Ta mění přicházející vzruchy na elektrické impulsy, které je mozek schopen přečíst.

Jak pomáhají hmatové vousky kočce ve tmě?

Pomocí hmatových vousů se kočka orientuje. Používá je, aby kontrolovala okolí a získala velmi přesný přehled o tom, co se kolem ní děje. A nejde pouze o přehled vizuální; díky vouskům kočka cítí vše, co ji obklopuje, i když je kolem černočerná tma!

Co lze vyčíst z pozice vousků?

Díky pozici vousků je možné odhadnout, v jaké je kočka zrovna náladě. Především velmi dlouhé sinusové vousy v horní části čumáčku poskytují informace o tom, jak se kočka cítí, tzn. jestli je napjatá a sleduje, co se bude dít, nebo je v uvolněném „záložním režimu“.

Kolik vousků má kočka?

Počet vousků u koček se hodně různí. Jedna kočka jich může mít více než je průměr, jiná zase méně. Záleží na konkrétní kočce. Ani délka, tvar a rychlost růstu vousků nejsou stejné. Obecně může mít kočka na těle od 102 do 156 vousků*.
*Zdroj: © 1999-2022 Welt der Katzen, Marcus Skupin – Katzenforschung | Katzenwissen | Katzenhaltung, „Vibrissen der Katzen“, online unter Vibrissen der Katze (welt-der-katzen.de), 18.07.2022 (pouze v němčině.)

Kde mají kočky vousky?

Kočky mají vousky nejen okolo tlamičky, ale také na čumáčku, tvářích, nad očima a na bradě. Dokonce mají tyto „vibrisy“ i na předních tlapkách!

Mají kočky hmatové vousy na tlapkách?

Ano, kočky mají hmatové vousy na tlapkách. Přesněji řečeno na předních tlapkách. Najdeme je na zadních stranách tlapek v blízkosti „zápěstí“. Vousky na tlapkách skvěle slouží těmto mrštným lovcům k tomu, aby vycítili polohu a pohyb kořisti a v rozhodujícím okamžiku zaútočili.

Proč mé kočce vypadávají vousky?

Kočce vypadne vousek v okamžiku, když ho nahradí jeho „nástupce“. Je to tak – i vousky se časem „opotřebují“ a poté vypadnou. Vousky vypadávají tehdy, když zestárnou nebo dojde k jejich poškození. Ale není třeba se tím znepokojovat – pouze tak uvolní místo novým. Ty narostou opět na stejném místě a budou kočce sloužit tak jako předtím.

Jak často vypadávají kočce vousky?

Nové vousky vyrostou kočce každých pár měsíců ze stejného folikulu jako ty původní. Růst je zpočátku hodně rychlý, poté se trochu zpomalí. Když je nový vousek dlouhý z poloviny až ze tří čtvrtin své konečné délky, starý vousek se odporoučí a vypadne. Nový vous ho jednoduše nahradí.

Mohou vousky kočce znovu narůst?

Vousky kočce opět narostou. Nejsou však spojeny s pravidelnou sezónní výměnou srsti. Ještě než některý hmatový vous vypadne, začíná růst vous nový. Ani si toho však nevšimneme, protože zpočátku jej není vidět. Je však jisté, že už se v kůži tvoří…

Kdy vousky znovu narostou?

Jak dlouho to trvá, než vousky kočce znovu narostou, a kdy budou nové vousky vidět? Sinusové vousy rostou pomalu. Může tedy trvat 1 až 3 měsíce, než se objeví nový vous. Ale již ve fázi růstu funguje tak, jak má!

Mám své kočce vousky zastřihávat?

Nikdy kočce vousky nestříhejte! Kočičí vousky nejsou na okrasu. Jsou to „čidla“, která jsou pro kočku životně důležitá. Pokud byste vousky zkrátili nebo je ustřihli úplně, připravili byste kočku o možnost vnímání. Kočky nemohou tento svůj šestý smysl bezezbytku nahradit jinými smysly, ztratily by tudíž schopnost vnímat své okolí.

Může kočka žít bez vousků?

Kočky mohou bez vousků žít, ale cena, kterou zaplatí, je příliš vysoká! S vousky se setkáváme u většiny savců. My lidé (bohužel) žádné nemáme. Kdybychom je měli, byli bychom schopni ocenit, jak důležitým nástrojem pro vnímání okolí jsou. Chtěli bychom se jich dobrovolně vzdát? Nikdy! Tak bychom to neměli očekávat ani od koček.

Jaký je původ německého „Schnurrhaare“ a anglického „whiskers“, výrazů označujících kočičí vousky?

Německý výraz pro vousky zní „Schnurrhaare“, s kočičím předením (německy „schnurren“) však nijak nesouvisí. Anglický výraz „whiskers“ je dle jedné teorie odvozen od slova vibrissae, které pochází z latinského vibrare, tedy chvět se, kmitat, vibrovat. Jiná teorie vidí původ tohoto slova v označení svazku peříček či větviček, používaného ke šlehání či zametání, a následném použití tohoto výrazu pro trčící vousy u člověka či vousky u koček. Většina těchto popisů je však zavádějících. Kočky nepoužívají vousky jako „metličku“ a funkce kočičích vousků je jiná než u lidských vousů.